kancelárske budovy, hotely, polyfunkčné objekty

MITSUBISHI City Multi

- vnútorné
- vonkašie

Systémy rady CITY MULTI sú určené pre väčšie inštalácie ako sú kancelárske budovy, hotely alebo veľké nájomné polyfunkčné objekty. Tieto systémy ponúkajú možnosť zabezpečenia tepelného komfortu počas celého roku s energetickou efektivitou na najvyššej úrovni.

Typová a výkonová šírka vnútorných zariadení a široká výkonová škála vonkajších zariadení umožňujú navrhnúť optimálny klimatizačný systém pre každý typ a veľkosť budovy od najmenších so systémami PUMY od výkonu 11,2/12,5 kW až po veľké objekty so systémami SUPER Y-Séria s výkonmi až 140 kW na jeden systém s možnosťou pripojenia až 42 vnútorných jednotiek (v závislosti od výkonu).

CITY MULTI má dve prevedenia séria Y určená buď len na chladenie prípadne na kúrenie (zariadenia s tepelným čerpadlom) a rada R2, ktorá nám umožní jedným systémom v jednom okamžiku naraz chladiť a kúriť. Takáto možnosť nám zabezpečuje jednak veľmi vysoký užívateľský komfort (v určitých fázach dňa počas prechodných období najmä jar a jeseň je požiadavka v dvoch susediacich miestnostiach v jednej kúriť a druhej chladiť - systém R2 nám to umožňuje) a takýto systém je aj vysoko energeticky hospodárny - až o 20% nižšia spotreba energie ako u bežných systémov prostredníctvom rekuperácie energie obsiahnutej v chladive. Mitsubishi Electric CITY MULTI R2 systém je len dvojtrubkový.

Oba systémy Y aj R2 môžu byť pripojené nie len ku klasickým vonkajším kondenzačným jednotkám, ale aj ku kondenzačným jednotkám s tepelným vodným výmenníkom WY-séria a WR2-séria, ktoré dosahujú unikátnu energetickú efektivitu EER až 4,71 a COP až 5,43. Systémy s vodnými tepelnými výmenníkmi sú vhodnými aplikáciami pre vysoké budovy – kondenzačné jednotka je určená do vnútorného prostredia a preto sa môže nachádzať v technickej miestnosti kdekoľvek v budove potrebujeme len zabezpečiť cirkuláciu vody.

Túto sofistikovanú technológiu je možné doplniť širokou škálou ovládacích prvkov od najjednoduchších s možnosťou ovládať len každú jednotku samostatne až po centrálny systém riadený počítačom prípadne napojiť systém na centrálny BMS systém – building management systém.


- Základné pojmy

Invertorom riadený kompresor Invertorová technológia znamená plynulá regulácia chodu kompresora a teda aj jeho výkonu. Nasadenie kompresoru – jeho výkon je vždy len na tej úrovni aké sú aktuálne potreby systému – ako je systém zaťažený. Takáto regulácia umožňuje chod systému s maximálnou energetickou efektivitou.

Tepelné čerpadlo Systémy rady Y, v ktorých je použitá vonkajšia jednotky s tepelným čerpadlom umožňujú nie len chladenie ale aj kúrenie a tak počas celého roka zabezpečujú maximálny tepelný komfort v klimatizovanom priestore.

Systém s rekuperáciou tepla – (s využitím odpadného telpla) R2 systém Systém City Multi R2 resp. WR2 umožňuje súčasne chladiť aj kúriť v priestoroch, ktoré sú napojené na jeden systém. Takýto systém je jednak vysoko komfortný, ale zároveň energeticky hospodárny s úsporou až 20% oproti štandartným zariadeniam v tepelným čerpadlom.

Ak totiž systém súčasne chladí aj kúri tak sa teplo odobraté v chladených priestoroch prenesie do priestorov ktoré sa vykurujú a kondenzačná jednotka dodáva do vykurovaných priestorov len čiastočne, keďže časť tepelnej energie bola pokrytá odobraným teplom z chladených miestností.

Veľmi zaujímavou je aplikácia takéhoto systému do miestností s celoročnou potrebou chladenia – serverové a výpočtové technické miestnosti a zároveň do kancelárskych resp. zasadacích miestností. Takýto systém potom v prípade potreby kúrenia v kanceláriách a zasadacích miestnostiach pracuje s vysokou energetickou efektivitou.

Systém s kondenzátorom chladeným vodou WY a WR2 Systém, v ktorom nie je výmena energie štandartným systémom vzduch/vzduch, ale vzduch/voda, kde je médiom prenosu energie chladivo R410A. Inak povedané kondenzačná jednotka nie je chladená vzduch , ale cirkulačnou vodou. Takýto systém dosahuje vysokú energetickú efektivitu EER až 4,71 a COP 5,43 a je možné ho aplikovať aj do veľmi vysokých budov. Kondenzačná jednotka môže byť umiestnená kdekoľvek v budove a prívodom vody dokážeme prekonať aj väčšie prevýšenia ako nám dovoľuje prevýšenie rozvodov chladiva.

BC Controller Rozdeľovač chladiva, ktorý je nutné použiť pre systémy typu R2 a WR2. Takýto rozdeľovač je zaradený medzi vonkajšiu jednotku a vnútorné jednotky. Aby systém typu R2 dokázal súčasne chladiť aj kúriť je nevyhnutné do vnútorných jednotiek dodávať zároveň chladivo v kvapalnej forme (pre chladenie), ale aj chladivo v plynnom skupenstve pre kúrenie. Keďže takýto systém od Mitsubishi Electric je dvojtrubkový potom v jednej trubke ide aj kvapalina aj plyn zároveň a je nutné separovať kvapalinu a plyn – toto sa deje v BC controllery.


Hlavné výhody CITY MULTI systémov
-veľký výkonový rozsah vonkajších zariadení chladenie/kúrenie od 11,2/12,5 do 140/156,5 kW
-možnosť napojenia až 42 vnútorných jednotiek na jeden systém (City Multi Super Y-Systém)
-73 typov vnútorných a 47 typov vonkajších jednotiek nám dáva možnosť navrhnúť systém tzv. „na mieru“
-3 nové mini-VRF systémy typu PUMY s vonkajšou jednotkou s menšími rozmermi
-všetky vonkajšie kondenzačné jednotky majú povrchovo upravený kondenzátor tzv. „Blue Fin“ technológiou, ktorá chráni kondenzátor pred oxidáciou a zanášaním nečistotami
-vonkajšie zariadenia do výkonu 22,4 kW majú tzv. nočný režim, v ktorom pri zníženej potrebe výkonu je hlučnosť zariadenia len 49 dB
-plynulá regulácia výkonu (inverter) zabezpečuje nízku potrebu prúdu pri štarte
-prevádzkový rozsah kúrenia pri vonkajšej teplote +15,5 až -20°C
-vnútorné jednotky PEFY-P a PFFY-P pre inštalácia, kde je potreba nízkej vnútornej teploty až do 14 °C
-unikátny dvoj-trubkový systém pre systémy R2 a WR2 so súčasným kúrením a chladením
-možnosť napojenia na lokálne alebo centrálne ovládanie s rozsiahlymi možnosťami nastavenia a riadenia systému
-možnosť napojenia VRF systému na priamy výparník vzduchotechnickej vetracej jednotky
-pri inštalácii systému rady Y je možné použiť klasické „T-kusy“, čo zlacňuje montáž

naspäť