rekuperačné jednotky

MITSUBISHI Lossnay

Pre všetky priestory, kde sa nachádzajú ľudia je nevyhnutné zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu. V moderných stavbách, ktorú sú veľmi dobre utesnené a izolované je potrebné zabezpečiť nútené vetranie. Z hľadiska šetrenia energií je veľmi zaujímavým riešením pre riadené vetranie rekuperačná vetracia jednotky, ktorá využíva (rekuperuje) energiu obsiahnutú v odpadnom (odvádzanom) vzduchu a odovzdáva ju do čerstvého privádzaného vzduchu.

Energeticky úsporné vetranie
Usporí tepelnú energiu výmenou tepla alebo chladu z odvádzaného vzduchu do privádzaného čerstvého vonkajšieho vzduchu. To zabezpečí špeciálny papierový výmenník s účinnosťou až 85% pre citeľné a až 76% pre viazané teplo. Pri prevádzke je takmer nehlučný a zásluhou výbornej hlukovej izolácie bráni prieniku hluku z vonka do miestnosti a naopak. Zabezpečí filtráciu privádzaného vzduchu a tým zabráni prieniku prachu do miestnosti. V kombinácii s klimatizáciou zaistí požadovanú výmenu vzduchu pri zachovaní izbovej teploty v súlade s vlhkosťou (zníži vlhkosť vzduchu počas letných mesiacov a zachová vlhkosť vzduchu počas zimných mesiacov).

MITSUBISHI ELECTRIC ponúka viacero typov:
Na vetranie viacerých miestností naraz sa používajú jednotky typu LGH, zabudovateľné do medzistropného priestoru, podkrovia alebo umiestnené v strojovni VZT. Na ne je napojený jednoduchý rozvod vzduchu. na vetranie jednej miestnosti sú vhodné kompaktné jednotky typu VL, zabudované do steny alebo zavesené na stene.

séria LGH - Modely LGH-15 až LGH-200RX3
Kanály privádzajúce a odvádzajúce vzduch sú od seba oddelené, takže je zabránené zmiešaniu opotrebovaného a privádzaného vzduchu.
Použitím vhodných výfukových a nasávacích elementov minimálne narúša dizajn miestností. Minimálna potreba údržby - čistenie filtrov a rekuperátora. Ventilátory sú prepínateľné dvojrýchlostné s prídavným stupňom (nízka, vysoká alebo veľmi vysoká rýchlosť). Pomocou prídavného stupňa rýchlosti môžeme nastaviť celú rekuperačnú jednotku na podtlakové alebo pretlakové vetranie. Motory majú tepelnú ochranu. Obtoková klapka ovládaná z ovládača umožňuje vyradenie rekuperátora z činnosti.


séria VL kompaktné jednotky
Nenáročná montáž, kompaktné rozmery a jednoduchá obsluha umožňujú využitie jednotky pre vetranie v kanceláriách, zasadačkách, v školstve, zdravotníctve. Najmä v zdravotníctve a v ústavoch sociálnej starostlivosti, kde mali veľký problém so zápachom, ocenili prínos týchto zariadení.

Model VL-100
Model VL-100 série Lossnay sú nástenné jednotky, k montáži stačí vy vŕtanie dvoch otvorov s priemerom 75 mm. V dodávke sú zahrnuté prívodné a odvodné rúrky, ďalej ochranné mriežky proti vnikaniu dažďovej vody. Jednotka má veľmi tichý chod, vetranie je možné regulovať v 2 stupňoch (vysoká/nízka). Jednotka sa vypína a zapína potiahnutím šnúrky.

Model VL-1200
  Model VL-1200 série Lossnay sú jednotky vstavané do steny. Má integrovaný vysokoúčinný filter a rýchlu a bezproblémovú údržbu. Jednotka má veľmi tichý chod, vetranie je možné regulovať v 2 stupňoch (vysoká/nízka). Jednotka sa vypína a zapína potiahnutím šnúrky.

naspäť