Klimatizácia pre veľké počítačové sály, laboratóriá...

MITSUBISHI Klimatizácia pre PC sály


- distribúcia vzduchu do podlahy
- veľký vzduchový výkon 9600 až 19200 m3/hod. a vyššia odparovacia teplota cca 7°C na výparníku zabezpečia minimálne odvlhčovanie vzduchu v miestnosti a relatívne stabilnú vlhkosť vzduchu
- vonkajšia jednotka je vybavená novým typom invertrom riadeným kompresorom
- výborné dĺžkové parametre prepojovacieho potrubia (vnútorná/vonkajšia jednotka)
- max. vzdialenosť 120 m a prevýšenie 50 m

naspäť