JOVATECH s.r.o.
vetranie a klimatizácia

Budujeme kvalitné projekty už od roku 1994.
Venujeme sa výrobe, montáži a servisu vzduchotechniky, klimatizačných zariadení a čističkám vzduchu. Vetranie a klimatizácia spoločenských priestorov, hál, bánk, reštauračných, hotelových a kuchynských zariadení, potravinárskych priestorov, zdravotníckych priestorov, odsávanie plynov, pár a iných škodlivín, špeciálne prevádzky - čisté priestory, vetranie z JE a SP. Čističky vzduchu na dekontamináciu interiérového vzduchu na eliminaciu baktérie typu Sars-CoV-2, s patentovanou technológiou dekontaminačného systému AirFend™.

Na základe požiadavky zákazníka vypracujeme komplexnú ponuku.

Poskytujeme

  • projektová činnosť v odbore vzduchotechnika a klimatizácia
  • inžiniersko - dodávateľská činnosť
  • poskytovanie poradenskej činnosti
  • výroba a montáž vzduchotechnického potrubia
  • montáž vzduchotechniky a klimatizačných zariadení
  • záručný a pozáručný servis VZT zariadení

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení