Referencie

Diela odovzdávame s projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia, s príslušným odovzdávacím protokolom, súčasťou ktorého sú certifikáty použitých zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, kópie záručných listov plus revízne správy.

Potravinárske prevádzky

- teplovzdušné vetranie prevádzky „ KABÁT„ Madunice
- klimatizácia pekárne Hypermarket TESCO Trnava
- chladenie skladovacích priestorov GASTRO GROUP s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia jedálenských priestorov GASTRO GROUP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
- teplovzdušné vetranie kuchyne Základná škola Sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom

Priemyselné prevádzky

- klimatizácia velínov KS 01 - 04 vo Veľkých Kapušanoch, v Jabloňove nad Turnou, vo Veľkých Zlievcoch a Ivánke pri Nitre
- vetranie transformátora T 103 na KS Jabloňov nad Turnou
- klimatizácia velína Bukóza a.s. Vranov nad Topľov
- chladenie tyristororvne Bukóza a.s. Vranov nad Topľov
- chladenie rozvodne NN - RK3 Bukóza a.s. Vranov nad Topľov
- chladenie vysielača STV1, STV 2, Markíza - Krížava Martin, Skalka Banská Bystrica
- klimatizácia plus teplovzdušné vetranie priestorov striekacieho boxu (čisté priestory) Chemolak a.s. Smolenice
- klimatizácia miestnosti frekvenčných meničov Považská cementáreň a.s. Ladce
- teplovzdušné vetranie s odsávaním škodlivín vznikajúcich pri zváraní EVÚP a.s. Nová Dubnica
- osadenie striekacej kabíny JAGENBERG Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- vetranie kompresorovne SAM HOLDING Myjava
- rekonštrukcia vzduchotechniky FENTRONIC s.r.o. Piešťany
- chladenie a vetranie miestnosti elektrorozvádzačov Považská cementáreň a.s. Ladce
- modernizácia vykurovacieho systému SŠHR SR Čachtice
- rekonštrukcia vetrania plynovej kotolne LEONI Autokabel Slovakia s.r.o.Trenčín
- modernizácia výmenníkového systému rotačnej pece Považská cementáreň a.s. Ladce
- klimatizácia skúšobne tonerov ZVS IMPEX a.s. Dubnica nad Váhom
- chladenie miestnosti velína Považská cementáreň a.s. Ladce
- klimatizácia skladových priestorov PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS s.r.o. Bratislava
- odsávanie a filtrácia vzduchu z brúsiacich boxov The WORKS s.r.o. Dubnica nad Váhom
- odvetranie kompresorovne HP s.r.o. Považany
- navýšenie výkonu vzduchotechnického zariadenia v ZVS IMPEX a.s. Dubnica nad Váhom
- klimatizácia priestorov elektrovýroby GE Inspection s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia priestorov laboratórií Ústredného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave
- klimatizácia priestorov baliarne s pretlakovou linkou Považská cementáreň a.s. Ladce
- klimatizácia elektrických rozvodní Považská cementáreň a.s. Ladce
- realizácia odsávania pracoviska Al profilov a pieskovačky, GE Inspekcion Nové Mesto nad Váhom
- odvod tepla z kompresorovne pre vzduchové delá Považská cementáreň a.s. Ladce
- vetranie kotolne predajňa CITROEN Bratislava
- klimatizácia priestorov laboratórií – Ústredný skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
- vetranie laboratórií – Chemolak a.s. Smolenice
- odsávanie pracoviska Emisnej kontroly automobilov NOVOMES a.s. Nové Mesto nad Váhom
- hlavný prívod pre napojenie rozvádzača a napojenie snímačov chlad. zariadenia SWEDWOOD Slovakia s.r.o., o.z. SPARTAN Trnava
- odvod vzduchu z otryskovacieho zariadenia REISNER& WOLF Slovensko, Nové Mesto nad Váhom
- odvod tepla od chladiaceho zariadenia lisov STAVOPLAST s.r.o. Čachtice - vetranie pracoviska pájkovania Emerson a.s. – divízia Liebert Hiross Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia metrologického pracoviska Emerson Elektric s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia Autodielne MERCEDES BENZ Trenčín - rekonštrukcii
- odsávanie vzduchu od rezačky gumových hadíc Charvát Slovakia s.r.o.,Trenčianska Turná
- odvod tepla od kompresora, odvod tepla od frekvenčného meniča, Považská cementáreň a.s. Ladce
- klimatizácia elektrorozvodne, Považská cementáreň a.s. Ladce
- rekonštrukcia kotolne Krajského riaditeľstva PZ Trenčín
- rekonštrukcia kotolne STROJSTAV s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- teplovzdušné vetranie, Chemolak Smolenice
- teplovzdušné vetranie klampiarskej dielne MERCEDES BENZ Trenčín
- dopojenie sušiacej pece PELLENC s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- odsávanie kapilárnej skúšobne, ELIZ Rudník
- temperovanie priestorov kvality, GE Energy Slovakia, Nové Mesto nad Váhom

Spoločenské priestory

- vetranie s klimatizáciou - Anglické veľvyslanectvo, Pánska 16, Bratislava
- vetranie plus klimatizácia obchodného domu IKEA Bratislava
- klimatizácia kancelárskych priestorov fy EMERSON Slovakia, Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia kancelárskych priestorov MILSTRÖM s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- vetranie dennej miestnosti BJ Veľké Kapušany
- rekonštrukcia vzduchotechniky ŠH Pasienky Bratislava
- klimatizácia sev. prístavku administratívnej budovy SLOV AIR a.s., Letisko MRŠ Bratislava
- klimatizácia miestnosti serverov Okresný súd Bánovce nad Bebravou
- klimatizácia miestnosti serverov Milex a.s. Nové Mesto nad Váhom
- repasné práce vzt. zariadení OBCHODNÝ DOM LAMAČ Bratislava
- klimatizácia telefónnej ústredne Považská cementáreň a.s. Ladce
- rekonštrukcia dverových clôn HM TESCO Bratislava
- klimatizácia informačného centra ME TRADEX Nové Mesto nad Váhom
- vetranie a odsávanie priestorov nájomných bytov na ulici Karpatská Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia laboratórnych priestorv Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohosp. Bratislava
- teplovzdušné vetranie prevádzkovej jednotky GRIL BAR Nové Mesto nad Váhom
- vetranie a chladenie v obchodnom centre POVAŽAN Nové Mesto nad Váhom
- odvod tepla od varného centra, plus konvektomatu Penzión ZACHEJ Piešťany
- klimatizácia rodinného domu Ing. Paulena v Novom Meste nad Váhom
- klimatizácia rodinného domu Ing. Matejíček, Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia kancelárskych priestorov KARPATY PLUS s.r.o. Senec
- klimatizácia kancelárskych priestorov, Plemenárske služby SR, Bratislava
- chladenie prízemia Generálnej prokuratúry SR Bratislava
- klimatizácia priestorov Nemecká ambasáda, Bratislava
- odsávanie sociálnych zariadení SOU strojárske Trenčín
- odvod tepla od varného centra Materská škola, nám. A. Hlinku Cífer
- vetranie bytového domu 24 BJ Záhumenice Nové Mesto nad Váhom
- odvlhčenie bazéna rodinného domu ul. Brečtanova Bratislava
- odvetranie kancelárií výrobnej haly Pellenc s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- odvod tepla z kuchyne KIA MOTORS Slovakia Žilina
- rekonštrukcia rekreačného strediska Višňové
- odsávanie priestorov - polyfunkčný objekt Čierna voda Chorvátsky Grob
- klimatizácia priestorov Anglickej ambasády, ul. Donovalova Bratislava
- vetranie Poľovníckej reštaurácie Gbely
- teplovzdušné vetranie cukrárne Púchov, prevádzka Kaviareň, ul.  Moravská, Púchov
- odsávanie priestorov - polyfunkčný dom Tradef s.r.o. Dubnica nad Váhom
- klimatizácia priestorov Salaša SOBOTIŠŤAN Senica – rekonštrukcia objektu
- klimatizácia kancelárskych priestorov Cityfarma s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia miestnosti servera Pellenc s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia polyfunkčného domu PRIMA s.r.o., Myjava
- klimatizácia priestorov cestovnéj kancelárie CK MARCO POLO, Myjava
- klimatizácia priestorov PLAZZA DOM, Trenčianske Teplice
- klimatizácia kancelárských priestorov ACSS s.r.o., Bratislava
- klimatizácia serverovne Považská cementáreň a.s. Ladce
- klimatizácia bytov Čmelovec Správa služeb diplomatickému zboru a.s. Bratislava
- klimatizácia predajne COOP JEDNOTA Myjava
- klimatizácia kancelárií TISING s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia nájomných bytov Čachtice
- klimatizácia kancelárských priestorov RTA s.r.o. Bratislava
- klimatizácia priestorov predajne MERCEDES BENZ Trenčín
- klimatizácia kancelárských priestorov Mestský úrad Trenčín
- klimatizácia Hotela STAR s.r.o. Myjava
- klimatizácia polyfunkčného obytného komplexu Dvory, Púchov
- rekonštrukcia auly FTVŠ Bratislava
- rekonštrukcia Hotela JAVORNÍK Lazy pod Makytou
- modernizácia administratívnej budovy KARPATY PLUS s.r.o. Senec
- klimatizácia kancelárií vstavku OKE PLASTIC SK s.r.o., Trebatice
- klimatizácia Hotela ŠAMO AKTIV, Lazy pod Makytou

Zdravotnícke zariadenia

- LF UPJŠ Košice Laboratórium tkanivových kultúr
- laboratórny box pre transfúznu stanicu Zlaté Moravce
- klimatizácie lekárne TINA Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia lekárne SANUS Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia Lekárne SALVIA Nové Mesto na Váhom
- klimatizácia Lekárne pod nemocnicou Myjava
- klimatizácia Lekárne sv. Floriána Čachtice
- klimatizácia Lekárne pri stanici Stará Turá
- klimatizácia Lekárne NIKA Nové Mesto nad Váhom
- klimatizácia Lekárne na Korze Topoľčany
- klimatizácia Lekárne Dubnica nad Váhom
- klimatizácia Lekárne, Trenčín
- klimatizácia Lekárne Bytča
- klimatizácia Lekárne Na autobusovej stanici, Snina
- klimatizácia lekárne MEDICA Považská Bystrica
- klimatizácia lekárne Pri nemocnici, Dolný Kubín
- klimatizácia lekárne Brezno
- klimatizácia zdravotníckych potrieb Prima M, Myjava
- NsP - chirurgia / čisté priestory / Spišská Nová Ves
- FNsP Akademika L. Dérerera Bratislava – Rekonštrukcia vodoliečby Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
- klimatizácia operačných sál DFNsP, Bratislava Kramáre
- klimatizácia priestorov oddelenia lôžkovej časti JIS, Fakultná nemocnica Ružinov
- klimatizácia operačného traktu, oddelenia JIS, lôžkovej časti NsP Levice
- rekonštrukcia transplantačnej jednotky kostnej drene, Detská fakultná nemocnica Bratislava – Kramáre
- klimatizácia Kliniky detskej hematológie a onkológie, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – Kramáre
- klimatizácia oddelenia intenzívnej angiológie, lôžkový blok, NÚSCH a.s. Pod Krásnou Hôrkou
- klimatizácia priestorov laboratórii oddelenia biochémie, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - Kramáre

Banky

klimatizácia a teplovzdušné vetranie VÚB Devínska Nová Ves
klimatizácia a teplovzdušné vetranie VÚB Petržalka Bratislava

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení