Klimatizácie do menších kancelárií

LIGHT COMMERCIAL klimatizačné systémy pre menšie komerčné priestory 

Moderné klimatizačné jednotky dnes už pri regulovaní teploty miestnos-ti neustále striedavo nezapínajú a nevypínajú kompresor (čo platí prekompresory s pevným počtom otáčok), ale regulujú spotrebu elektric-kej energie pomocou invertorovej technológie. Pomocou najmodernej-šej elektroniky sa dajú meniť hodnoty elektrického napájania, frekvenciea napätia kompresora. Vektorová IPDU-technológia umožňuje rozsiahlureguláciu počtu otáčok kompresora. Regulácia počtu otáčok kompresora umožňuje vyprodukovať výkonlen v takom rozsahu, v akom je potrebný. Jednotky sa vyznačujú veľminízkou spotrebou energie. 

Klimatizácie TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL Klimatizácie TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL
Súbor na stiahnutie

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení