Kancelárske budovy, hotely, polyfunkčné objekty

MITSUBISHI City Multi

Systémy rady CITY MULTI sú určené pre väčšie inštalácie ako sú kancelárske budovy, hotely alebo veľké nájomné polyfunkčné objekty. Tieto systémy ponúkajú možnosť zabezpečenia tepelného komfortu počas celého roku s energetickou efektivitou na najvyššej úrovni.

Typová a výkonová šírka vnútorných zariadení a široká výkonová škála vonkajších zariadení umožňujú navrhnúť optimálny klimatizačný systém pre každý typ a veľkosť budovy od najmenších so systémami PUMY od výkonu 11,2/12,5 kW až po veľké objekty so systémami SUPER Y-Séria s výkonmi až 140 kW na jeden systém s možnosťou pripojenia až 42 vnútorných jednotiek (v závislosti od výkonu).

CITY MULTI má dve prevedenia séria Y určená buď len na chladenie prípadne na kúrenie (zariadenia s tepelným čerpadlom) a rada R2, ktorá nám umožní jedným systémom v jednom okamžiku naraz chladiť a kúriť. Takáto možnosť nám zabezpečuje jednak veľmi vysoký užívateľský komfort (v určitých fázach dňa počas prechodných období najmä jar a jeseň je požiadavka v dvoch susediacich miestnostiach v jednej kúriť a druhej chladiť - systém R2 nám to umožňuje) a takýto systém je aj vysoko energeticky hospodárny - až o 20% nižšia spotreba energie ako u bežných systémov prostredníctvom rekuperácie energie obsiahnutej v chladive. Mitsubishi Electric CITY MULTI R2 systém je len dvojtrubkový.

Oba systémy Y aj R2 môžu byť pripojené nie len ku klasickým vonkajším 
kondenzačným jednotkám, ale aj ku kondenzačným jednotkám s tepelným vodným výmenníkom WY-séria a WR2-séria, ktoré dosahujú unikátnu energetickú efektivitu EER až 4,71 a COP až 5,43. Systémy s vodnými tepelnými výmenníkmi sú vhodnými aplikáciami pre vysoké budovy – kondenzačné jednotka je určená do vnútorného prostredia a preto sa môže nachádzať v technickej miestnosti kdekoľvek v budove potrebujeme len zabezpečiť cirkuláciu vody.

Túto sofistikovanú technológiu je možné doplniť širokou škálou ovládacích prvkov od najjednoduchších s možnosťou ovládať len každú jednotku samostatne až po centrálny systém riadený počítačom prípadne napojiť systém na centrálny BMS systém – building management systém.

Základné pojmy

Invertorom riadený kompresor Invertorová technológia znamená plynulá regulácia chodu kompresora a teda aj jeho výkonu. Nasadenie kompresoru – jeho výkon je vždy len na tej úrovni aké sú aktuálne potreby systému – ako je systém zaťažený. Takáto regulácia umožňuje chod systému s maximálnou energetickou efektivitou.

Tepelné čerpadlo Systémy rady Y, v ktorých je použitá vonkajšia jednotky s tepelným čerpadlom umožňujú nie len chladenie ale aj kúrenie a tak počas celého roka zabezpečujú maximálny tepelný komfort v klimatizovanom priestore.

Systém s rekuperáciou tepla – (s využitím odpadného telpla) R2 systém Systém City Multi R2 resp. WR2 umožňuje súčasne chladiť aj kúriť v priestoroch, ktoré sú napojené na jeden systém. Takýto systém je jednak vysoko komfortný, ale zároveň energeticky hospodárny s úsporou až 20% oproti štandartným zariadeniam v tepelným čerpadlom.

Ak totiž systém súčasne chladí aj kúri tak sa teplo odobraté v chladených priestoroch prenesie do priestorov ktoré sa vykurujú a kondenzačná jednotka dodáva do vykurovaných priestorov len čiastočne, keďže časť tepelnej energie bola pokrytá odobraným teplom z chladených miestností.

Veľmi zaujímavou je aplikácia takéhoto systému do miestností s celoročnou potrebou chladenia – serverové a výpočtové technické miestnosti a zároveň do kancelárskych resp. zasadacích miestností. Takýto systém potom v prípade potreby kúrenia v kanceláriách a zasadacích miestnostiach pracuje s vysokou energetickou efektivitou.

Systém s kondenzátorom chladeným vodou WY a WR2 Systém, v ktorom nie je výmena energie štandartným systémom vzduch/vzduch, ale vzduch/voda, kde je médiom prenosu energie chladivo R410A. Inak povedané kondenzačná jednotka nie je chladená vzduch , ale cirkulačnou vodou. Takýto systém dosahuje vysokú energetickú efektivitu EER až 4,71 a COP 5,43 a je možné ho aplikovať aj do veľmi vysokých budov. Kondenzačná jednotka môže byť umiestnená kdekoľvek v budove a prívodom vody dokážeme prekonať aj väčšie prevýšenia ako nám dovoľuje prevýšenie rozvodov chladiva.

BC Controller Rozdeľovač chladiva, ktorý je nutné použiť pre systémy typu R2 a WR2. Takýto rozdeľovač je zaradený medzi vonkajšiu jednotku a vnútorné jednotky. Aby systém typu R2 dokázal súčasne chladiť aj kúriť je nevyhnutné do vnútorných jednotiek dodávať zároveň chladivo v kvapalnej forme (pre chladenie), ale aj chladivo v plynnom skupenstve pre kúrenie. Keďže takýto systém od Mitsubishi Electric je dvojtrubkový potom v jednej trubke ide aj kvapalina aj plyn zároveň a je nutné separovať kvapalinu a plyn – toto sa deje v BC controllery.

Hlavné výhody CITY MULTI systémov
-veľký výkonový rozsah vonkajších zariadení chladenie/kúrenie od 11,2/12,5 do 140/156,5 kW
-možnosť napojenia až 42 vnútorných jednotiek na jeden systém (City Multi Super Y-Systém)
-73 typov vnútorných a 47 typov vonkajších jednotiek nám dáva možnosť navrhnúť systém tzv. „na mieru“
-3 nové mini-VRF systémy typu PUMY s vonkajšou jednotkou s menšími rozmermi
-všetky vonkajšie kondenzačné jednotky majú povrchovo upravený kondenzátor tzv. „Blue Fin“ technológiou, ktorá chráni kondenzátor pred oxidáciou a zanášaním nečistotami
-vonkajšie zariadenia do výkonu 22,4 kW majú tzv. nočný režim, v ktorom pri zníženej potrebe výkonu je hlučnosť zariadenia len 49 dB
-plynulá regulácia výkonu (inverter) zabezpečuje nízku potrebu prúdu pri štarte
-prevádzkový rozsah kúrenia pri vonkajšej teplote +15,5 až -20°C
-vnútorné jednotky PEFY-P a PFFY-P pre inštalácia, kde je potreba nízkej vnútornej teploty až do 14 °C
-unikátny dvoj-trubkový systém pre systémy R2 a WR2 so súčasným kúrením a chladením
-možnosť napojenia na lokálne alebo centrálne ovládanie s rozsiahlymi možnosťami nastavenia a riadenia systému
-možnosť napojenia VRF systému na priamy výparník vzduchotechnickej vetracej jednotky
-pri inštalácii systému rady Y je možné použiť klasické „T-kusy“, čo zlacňuje montáž


COMMERCIAL séria VRF systémy pre veľké aplikácie

Toshiba venuje svoje výskumné kapacity úplne v smere nových, pokrokových riešení, na ktorých základe vznikajú nové inovatívne produkty budúcnosti. Príkladom takéhoto produktu je nový klimatizačný VRF systém - Toshiba SMMSO! Ide o tak veľkú inováciu, že nastavuje nové meradlá na trhu - veď pri čiastočnom zaťažení dosahuje koeficient účinnosti kúrenie COP hodnoty až 6,41! (8 HP vonkajšia jednotka, pri 50% zaťažení).

TOSHIBA COMMERCIAL séria VRF TOSHIBA COMMERCIAL séria VRF
Súbor na stiahnutie

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení

Sme certifikovaným distribútorom špičkových a spoľahlivých zariadení